Nya Elever

Skolledningen har inskrivningssamtal med alla elever och deras vårdnadshavare. Där informerar vi om skolan och vad vi vill, svarar på frågor och försöker få "en bild av eleven". Under våren anordnar skolan en dag för de nya sjuorna, där de får träffa sina blivande skolkamrater och lärare. Vi vill visa hur vår skolanda präglar arbetet.

Elever som börjar på skolan under pågående termin har också inskrivningssamtal och inför skolstarten får de två mentorer bland eleverna.

Starta i 7an-tema
Under de första veckorna i år 7 har vi en introduktionsperiod för att eleverna ska lära känna varandra, träffa samtliga lärare samt få en inblick i skolans arbetssätt. Under denna period är värderings- och gruppövningar flitigt förekommande. Det grundläggande målet är en väl fungerande grupp samt ett tryggt klimat som främjar inlärning. Övningarna ska göra eleverna medvetna om vilka värderingar de har och hur de kan ge uttryck för dem på olika sätt. Upplägget baseras till stor del på dialog. I början handlar det mycket om att gruppen ska lära känna varandra, sedan fokuseras arbetet på självbildsfrågor för att

skapa trygghet. Arbetet sker först i mindre grupper och slutligen i helklass. Då får eleverna möjlighet att se sina värderingar med andras ögon och sedan bearbeta dem.

 

Vill du anmäla ditt barn till en plats hos oss?

För att få möjlighet att gå på Ölands Friskola måste barnen anmälas till oss. Det är anmälningsdag som avgör turordningen i kön. Det enda som kan bryta denna är syskonförtur, som gäller om den blivande eleven har syskon på skolan när hen börjar. Ska syskonförtur åberopas ska det anmälas innan den 31 augusti året innan barnet ska börja. Vill du försäkra dig om en plats bör du anmäla ditt barn omgående, även om barnet inte ska börja hos oss förrän om flera år.

Så här gör du när du anmäler ditt barn:

Det är enkelt - via länken nedan når du ett formulär för anmälan. Fyll i det och klicka på skicka. Du får en bekräftelse på att det gått fram. Efter en liten tid kommer du att få ett mail med elevens köplatsnummer.

Till formuläret

 


Du kan också kicka ett brev till Ölands Friskola, Box 116, 386 22 Färjestaden, eller e-post: annika.olandsfriskola@gmail.com.

I brevet anger du barnets namn och födelseår, samt det år då ditt barn vill börja i vår skola (starta år 7). Vi vill också ha uppgifter om vårdnadshavares namn, adress och telefonnummer, samt eventuell e-postadress. Av oss får du som bekräftelse ett anmälningsnummer.

Om du har frågor eller om du vill diskutera något runt anmälan är du välkommen att höra av dig till Annika Bertilsson Franzén på telefon: 0485-304 30 (dagtid) eller 070-37 27 388. Du kan även skicka e-post till samma adress som ovan.

© Ölands Friskola | Designad & producerad av: Internetavdelningen | Cookies