Rutiner för klagomålshantering
Tillsammans med eleverna och vårdnadshavarna vill vi utveckla och förbättra vår skola och öka elevernas ansvarstagande för sin utbildning. Positiv och negativ kritik är viktigt för oss och det ger skolan en möjlighet att t ex ändra rutiner eller förbättra informationen. Därför ska det finnas tydliga rutiner för hur klagomål lämnas och hanteras av skolan. Det är också ett krav på skolan enligt 4 kapitlet 8 § skollagen som säger "Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt."

Kontakta ansvarig lärare/personal först
Om du som elev eller vårdnadshavare anser att något inte motsvarar dina förväntningar kontaktar du först den person som ditt klagomål berör. Du kan också vända dig till din mentor. Ofta kan saker åtgärdas direkt. Om du upplever att du inte får den hjälp du behöver eller att problemet och missnöjet finns kvar så vill vi att du kontaktar skolledningen; Annika Bertilsson eller Anki Alm. De har möjlighet att besluta om olika åtgärder.

Skriftligt klagomål
Om du trots ovanstående kontakter fortfarande är missnöjd kan du lämna ett skriftligt klagomål till skolans styrelse.Brevet lämnas eller skickas till skolledningen; Annika Bertilsson eller Anki Alm. Ditt skriftliga klagomål kommer att dokumenteras och utredas av skolledningen eller annan person som skolans styrelse anser lämplig. Inom 7 dagar kommer du, under förutsättning att klagomålet inte lämnas anonymt, att få en bekräftelse på att klagomålet har tagits emot. Skriftligt svar lämnas när utredningen är klar, dock inom 14 dagar.

Kortfattat

1. Kontakta först personalen som berörs, om du inte får hjälp gå vidare.

2. Kontakta din mentor, om du inte är nöjd gå vidare.

3. Prata med skolledningen; Annika Bertilsson eller Anki Alm,om du inte är nöjd skriver du ett klagomål till skolans styrelse.

4. Det skriftliga klagomålet lämnas/skickas till skolledningen; Annika Bertilsson eller Anki Alm. .

5. Klagomålet utreds och bekräftelse lämnas

6. Skriftligt svar lämnas.© Ölands Friskola | Designad & producerad av: Internetavdelningen | Cookies