Skolans arbetssätt

DSC_5733.jpg
DSC_5741.jpg
DSC_5764.jpg

Arbetsveckan är indelad i flextid/projekttid, tematid och bastid.

Flextid innebär att eleverna får välja om de vill börja dagen i skolan tidigt eller sent. Av åtta möjliga flexpass måste de finnas på skolan under fyra pass. Under flexpassen ska eleverna göra projektarbeten enskilt eller i grupp och de är då knutna till en handledare. Projekten väljs av eleven tillsammans med en lärare och sträcker sig över en sexveckorsperiod. Därefter är det redovisning.

Hälfen av undervisningen är tematisk, vilket innebär att eleverna hinner med cirka tre temaarbeten per termin. Under tematid arbetar vi ämnesövergripande mot utvalda kurplanemål. Målet är att varje elev ska ha kombinerat inom- och utomhusarbete (studiebesök, exkursioner m.m) i minst tre teman under högstadietiden.

Bastid innebär att vi arbetar enligt ett traditionellt schema. Under den tiden arbetar vi med de mål som inte ryms i projekt- och temaarbeten.

© Ölands Friskola | Designad & producerad av: Internetavdelningen | Cookies