Elevmedverkan

 

Elevråd
Varje basgrupp väljer en representant till skolans elevråd. Elevrådet träffas tillsammans med rektor varje vecka. Eleverna är delaktiga i beslut som gäller temaplanering, personalrekrytering och arbetsmiljö.

Mentorsgrupper
Eleverna är indelade i mentorsgrupper om 8-13 elever. Man tillhör samma mentorsgrupp under hela sin skoltid hos oss. Grupperna är åldersblandade och för varje grupp finns en mentor, som är ansvarig för sina elever. Grupperna har möte en gång per vecka. Den lilla gruppen, där alla med tiden lär känna varandra, ska medverka till att synpunkter och frågor vågar framföras. Åldersblandningen av eleverna ska underlätta för olika perspektiv på frågor, en förståelse över årskursgränser samt ett kamratskap. Genom åldersblandningen finns också en möjlighet att introducera nya elever samt förmedla kontinuitet, erfarenhet och inspiration. I mentorsgruppen ska informationsutbyte, samtal och diskussioner ske om t.ex. utvecklingen av studier, veckans arbete och andra skolaktiviteter.

Annan elevmedverkan
Eleverna har också inflytande i övrigt skolarbete t.ex. genom flextiden, egna valda projekt och genom att tillsammans med läraren lägga upp lektionsplaneringen.

© Ölands Friskola | Designad & producerad av: Internetavdelningen | Cookies