Elevhälsan

Jag som arbetar som skolsköterska här på skolan heter Johan Ahlby och finns här fyra dagar. Jag har då öppen mottagning. Vid önskemål om kontakt, frågor eller tidsbokning går det bra att ringa skolan eller mejla mig på johan@olandsfriskola.net Denna mail läser jag flera ggr i veckan och jag återkommer så fort jag kan via mail eller telefon.

Skolläkare är Margareta Lööf Johansson, skolpsykolog Magdalena Ståhle och kurator Sven Asplind. Kontakt eller tid för besök hos dem sker via skolsköterskan.

I årskurs 8 erbjuds vaccination mot difteri, tetanus samt kikhosta. Gäller för ungdomarfödda 2002 och framåt.

Som ny elev på skolan får eleven en lapp med sig hem om journalrekvisition som skrivs på av vårdnadshavare, detta för att tidigare skolhälsovårdsjournal ska få skickas till oss.

Alla elever kallas på hälsosamtal någon gång under årsk 7-8. Detta innebär samtal med skolsköterskan, kontroll av längd och vikt samt kontroll av rygg och synundersökning.

Skolhälsovården arbetar förebyggande och hälsofrämjande. Skolhälsovården har tystnadsplikt.

© Ölands Friskola | Designad & producerad av: Internetavdelningen | Cookies