ansoksida.jpg

Så ansöker du

ansoktopp.jpg

För att få möjlighet att gå på Ölands Friskola måste ditt barn anmälas till oss. Det är anmälningsdag som avgör turordningen i kön. Det enda som kan bryta denna är syskonförtur, som gäller om barnet har syskon som går på skolan när hen ska börja. För att åberopa syskonförtur ska detta meddelas skolan senast den 31 augusti året innan barnet ska börja.

Så här gör du anmälan:
Fyll i formuläret som finns under rubriken Antagning.

Följande uppgifter måste finnas med:     

  • Ditt barns fullständiga namn och personnummer
  • Namn på syskon som går eller har gått på skolan
  • Vårdnadshavares fullständiga namn
  • Adress
  • Hemtelefon och mobiltelefon
  • Om möjligt e-post

När vi fått din anmälan får du en bekräftelse från oss med ett anmälningsnummer. Anmälan är inte bindande.

Om du har frågor eller om du vill diskutera något runt anmälan är du välkommen att ringa Annika Bertilsson på telefon 0485-304 30 eller 070-37 27 388. Du kan även skicka e-post till annika.olandsfriskola@gmail.com.

© Ölands Friskola | Designad & producerad av: Internetavdelningen | Cookies