Läxor 7:an

 

Vecka 4

Måndag

Tisdag

Onsdag 

Torsdag 

Spanska: Läxa: översätta texten från svenska till spanska (Övning ”La familia 3”

Fredag 

Vecka 5

Måndag

Tisdag 

Ma-prov algebra och ekvationer

Words 9

Onsdag Religion: prov världsreligionerna tredjedel 1

Torsdag Religion: prov världsreligionerna tredjedel 2

Fredag Religion: prov världsreligionerna tredjedel 3