Aktuellt

Elevens val

Elevens val startar igen vecka 45.

Emma – Idrott i hallen 

Therese – Kör. Kören är på onsdagar från kl 15:30

Carl – Friluftsliv

Marie – slöjd 

Caroline – skapande skola 

Peter – Konst 

Susanne – Ämnesfördjupning 

Micke H – Gym . För alla – gymkort behövs ej! 

Tillbaka till aktuellt