Aktuellt

Distansundervisning

Beslut om undervisningen från måndag 25/1

Vårt enskilda beteende de närmaste veckorna kan ha en avgörande betydelse för hur vi möjliggör eventuell smittspridning på vår skola och i vårt samhälle. Därför har styrelsen för Ölands Friskola, efter samråd med vår skolläkare, bestämt att vi ska ha undervisning på skolan för en klass i taget från och med måndag 25/1. Alla elever kommer att schemaläggas på skolan vid två tillfällen per vecka till en början. Övrig tid fortsätter distansundervisningen.

 

Vår förhoppning är att öka närvaron på skolan successivt fram till sportlovet. Om en smittspridning sker på skolan så har vi beredskap att återgå till distansundervisning igen.

 

Undervisning på skolan

Den årskurs som är närvarande på skolan kommer att undervisas i fasta undervisningsgrupper skilda från varandra på olika platser i skolan.

 

Schemat för nästa vecka genomgår fortfarande några små förändringar men vilken dag eleverna ska vara här är bestämt enligt följande:

 

Måndag: årskurs 7

Tisdag: årskurs 8

Onsdag: årskurs 9

Torsdag förmiddag: årskurs 7

Torsdag eftermiddag: årskurs 8

Fredag: årskurs 9

 

Vi prioriterar att eleverna ska få möjlighet till fysisk aktivitet då detta är något både regeringen och Folkhälsomyndigheten uppmanar till. En gång i veckan har alla elever därför en lektion i idrott och hälsa. Då räknar vi med att det blir ett fysiskt pass och eleverna ska vara ombytta. De får byta om i omklädningsrummen i Färjehallen.

 

Under nästa vecka startar vi med flex igen. Det sker helt och hållet på distans. Eleverna får information om detta vid en obligatorisk flexstart på måndag eftermiddag.

 

Vi kommer att fortsätta med in-checkning varje morgon för eleverna som arbetar på distans. Utcheckning i form av ett videosamtal görs i slutet av sista lektionen varje dag.

 

Elever i behov av stöd är fortfarande välkomna till skolan under alla dagar efter överenskommelse mellan lärare och vårdnadshavare.

 

Elevens val

Elevens val ska bli en stund för eleverna att lämna sina datorer. De ska ta frisk luft och röra på sig i valfri aktivitet när det står elevens val på schemat.

 

De elever som under höstterminen hade fotboll i skolan på elevens val med Färjestadens GoiF har möjlighet att från och med nästa vecka delta på dessa pass på tisdagar. Väljer eleverna att spela fotboll ska de via mail meddela detta till sin check-in-lärare så att de inte får frånvaro. De behöver alltså inte delta på incheck utan börjar sin skoldag första ämneslektionen.

 

Lunch

Ni har sedan tidigare lämnat besked om ni önskar hämta lunch eller inte. Från och med nu räknar vi med att alla de elever som undervisas på skolan äter sin lunch på Villan dessa dagar.

 

På torsdag när sjuor och åttor är varsin halvdag i skolan ska åttorna starta sin skoldag i Villan för att äta lunch. Sjuorna ska hämta sin lunch på Villan och äta hemma.

 

Distansarbetande elever ska fortsätta att hämta sin lunch på Villan så som de gör nu.

 

Om ni vill ändra ert besked om önskad matlåda eller inte ber vi er att kontakta Susanne via sms, 076-1302050.

 

Bussbarnen

För de elever som åker buss till och från skolan förstår vi att det kan vara svårt att hinna till skolan eller hem under sin lunchrast. Om de behöver får de därför möjlighet att vara på skolan hela torsdagen. Sjuor som slutar vid lunch på skolan får hämta mat och äta på skolan.

 

Vid sjukdom eller symtom

Det är naturligtvis fortsatt viktigt att alla med symtom stannar hemma. Vården uppmanar idag till test vid symtom som kvarstår mer än ett dygn. Vanligaste symtomen på covid-19 är förkylningssymtom, såsom hosta, feber, halsont, snuva, huvudvärk, andningsbesvär, muskel- och ledvärk, smak- och luktbortfall, illamående och diarré.

Vi ser helst att om någon i hushållet väntar på provsvar för covid-19 så stannar eleven hemma tills ni fått svar. Vid positivt svar i hushållet säger dagens riktlinjer att hela hushållet stannar hemma under inkubationstidens längd. Om någon elev eller anhörig visar sig smittad hjälper gärna vår skolsköterska till med vilka riktlinjer som gäller för återgång till skolan. I grunden gäller att man efter att ha varit sjuk kan återgå till skola då man känner sig frisk och varit symtomfri i två dagar.

Tillbaka till aktuellt