Aktuellt

Ny personal

Vi önskar våra nya medarbetare välkomna!
Carl Warelius kommer att jobba som lärare i SO-ämnen samt Idrott och Hälsa. Sabina Sakari arbetar som lärare i svenska, svenska som andraspråk samt engelska.
I september börjar vår nya skolsköterska, Anna Eliasson. Anna är ambulanssjuksköterska och kommer att arbeta halvtid på skolan.
Tillbaka till aktuellt