Aktuellt

Läsårets andra teman.

För årskurs 7 väntar ett Life Style tema där eleverna kommer att arbeta med de praktiska ämnena, engelska samt idrott och hälsa. Arbetet handlar om kost, sömn och motion och hur det påverkar hälsan. Eleverna kommer bland annat att få ha avslappningsövningar som första lektion en gång/vecka. I slöjden jobbar de med mjuka material och gör antistressbollar och sovmasker, i musik och hemkunskap gör de en tillbakablick till 50-talet och tar sig framåt och pratar musikvideos och småkakor. I idrotten görs bland annant en kostdagbok och eleverna ger varandra tips på engelska för att leva mer hälsosamt.
Årskurs 8 kommer att vara en hel del ute under temat Samla Samband med No-ämnena samt matematik. Mycket motion vävs in och genom fältstudier och väderobservationer kommer eleverna samla information som de sedan använder till egna diagram och grafer.
Ett massmedia-tema kommer att ske i årskurs 9. SO-ämnena och svenska är i fokus. Eleverna får jobb på varsin tidning: Ölandsnytt eller Dagens Öland. De båda tidningarna konkurrerar om läsarna och satsar stort i sina artiklar om framtiden kommande veckor. De utgår från sin prao, kommande yrkesliv och arbetsmarknad samt lär sig om arbetarrörelsens historia och utveckling.
Tillbaka till aktuellt