Kunskap i ett sammanhang

Skolavslutning 7or & 8or

Onsdagen den 13 juni

kl 09:00 – 10:00.  

Läs mer här

Skolavslutning 9or

Onsdagen den 13 juni

kl 11.00 – 12.00. 

Läs mer
Nav down

Vår skola

I vår skola arbetar vi för att varje elev ska våga vara sig själv, tro på sig själv, se och bli sedd. Vi lär eleverna att arbeta i olika grupper. Motivationen är en av de viktigaste drivkrafterna för framgångsrika studier och leder till att det är roligt att gå till skolan. Att stärkas i sin självkänsla och våga kommunicera med sin omgivning på flera språk och med hjälp av olika moderna tekniker är en viktig del i undervisningen hos oss.