Kunskap i ett sammanhang

Ny temaperiod

Efter sportlovet startar vi nya teman vecka 9 och 1o.

Läs mer

Utvecklingssamtal

Eleverna i årskurs 9 har utvecklingssamtal vecka 9.

Läs mer
Nav down

Vår skola

I vår skola arbetar vi för att varje elev ska våga vara sig själv, tro på sig själv, se och bli sedd. Vi lär eleverna att arbeta i olika grupper. Motivationen är en av de viktigaste drivkrafterna för framgångsrika studier och leder till att det är roligt att gå till skolan. Att stärkas i sin självkänsla och våga kommunicera med sin omgivning på flera språk och med hjälp av olika moderna tekniker är en viktig del i undervisningen hos oss.