Kunskap i ett sammanhang

Skofri skola

På måndag tar vi av oss ytterskorna när vi är inne.

Läs mer här

Utvecklingsamtal

13 och 14 november ha årskurs 8 utvecklingssamtal på Kaj 4.

Läs mer
Nav down

Vår skola

I vår skola arbetar vi för att varje elev ska våga vara sig själv, tro på sig själv, se och bli sedd. Vi lär eleverna att arbeta i olika grupper. Motivationen är en av de viktigaste drivkrafterna för framgångsrika studier och leder till att det är roligt att gå till skolan. Att stärkas i sin självkänsla och våga kommunicera med sin omgivning på flera språk och med hjälp av olika moderna tekniker är en viktig del i undervisningen hos oss.