Kunskap i ett sammanhang

Ny temaperiod

Vårterminen drar igång med en kort temaperiod vecka 2-4.

Läs mer

Utvecklingssamta

Eleverna i årskurs 7 har utveckling samtal 16 och 20 januari.

Läs mer
Nav down

Vår skola

I vår skola arbetar vi för att varje elev ska våga vara sig själv, tro på sig själv, se och bli sedd. Vi lär eleverna att arbeta i olika grupper. Motivationen är en av de viktigaste drivkrafterna för framgångsrika studier och leder till att det är roligt att gå till skolan. Att stärkas i sin självkänsla och våga kommunicera med sin omgivning på flera språk och med hjälp av olika moderna tekniker är en viktig del i undervisningen hos oss.