Kunskap i ett sammanhang

Skidresa

Vecka 11 är eleverna i årskurs 7 på en skidresa.

Läs mer här

Prao

Vecka 11 har eleverna i årskurs 8 prao.

Läs mer
Nav down

Vår skola

I vår skola arbetar vi för att varje elev ska våga vara sig själv, tro på sig själv, se och bli sedd. Vi lär eleverna att arbeta i olika grupper. Motivationen är en av de viktigaste drivkrafterna för framgångsrika studier och leder till att det är roligt att gå till skolan. Att stärkas i sin självkänsla och våga kommunicera med sin omgivning på flera språk och med hjälp av olika moderna tekniker är en viktig del i undervisningen hos oss.