Arbetssätt

Skolan följer samma lagar och förordningar som de kommunala skolorna och ska uppfylla samma mål, men vägen dit ser annorlunda ut. Vi är en digitaliserad skola och vårt läsår är indelat i projekttid, tematid och bastid.

Projekttid, som kallas för flex, innebär att eleverna ska göra projektarbeten enskilt eller i grupp och de är då knutna till en handledare. Projekten väljs av eleven tillsammans med en lärare och sträcker sig över en sexveckorsperiod. Därefter är det redovisning. Eleven får välja att arbeta på morgonen eller eftermiddagen. Av sju möjliga tidspass måste eleverna finnas på skolan fyra klocktimmar.

Hälften av undervisningen är tematisk, vilket innebär att eleverna hinner med cirka tre temaarbeten per termin. Under tematid arbetar vi ämnesövergripande mot utvalda kursplansmål.

Bastid innebär att vi arbetar enligt ett traditionellt schema med vanliga lektioner. Under den tiden arbetar vi med de mål som inte ryms i projekt- och temaarbeten.