Aktuellt

Vaccination

OBS! Viktigt att samtyckeslappen om vaccination lämnas in snarast. Fredagen den 6/12 är det dax för vaccination åk 8. Hälsningar Skolsköterskan

Läs mer

Simhall årskurs 9

Eleverna i årskurs 9 åker till simhallen fredag den 6 december. Se tider på schemat.

Läs mer

Nationella prov

De muntliga nationella prov pågår under veckan 48 och 49. Vecka 48 nationella prov i matematik och vecka 49 nationella prov i svenska

Läs mer

Läsårets andra teman.

För årskurs 7 väntar ett Life Style tema där eleverna kommer att arbeta med de praktiska ämnena, engelska samt idrott och hälsa. Arbetet handlar om kost, sömn och motion och hur det påverkar hälsan. Eleverna kommer bland annat att få ha avslappningsövningar som första lektion en gång/vecka. I slöjden jobbar de med mjuka material och […]

Läs mer

Ny personal

Vi önskar våra nya medarbetare välkomna! Carl Warelius kommer att jobba som lärare i SO-ämnen samt Idrott och Hälsa. Sabina Sakari arbetar som lärare i svenska, svenska som andraspråk samt engelska. I september börjar vår nya skolsköterska, Anna Eliasson. Anna är ambulanssjuksköterska och kommer att arbeta halvtid på skolan.

Läs mer