Aktuellt

Ny personal

Vi önskar våra nya medarbetare välkomna! Carl Warelius kommer att jobba som lärare i SO-ämnen samt Idrott och Hälsa. Sabina Sakari arbetar som lärare i svenska, svenska som andraspråk samt engelska. I september börjar vår nya skolsköterska, Anna Eliasson. Anna är ambulanssjuksköterska och kommer att arbeta halvtid på skolan.

Läs mer

Triathlon

Torsdag den 29 augusti har eleverna årets triathlon i Saxnäs från kl. 08.30 till 14.00.

Läs mer

Våra tema

Första temat i år sju är ett ”Välkommen till skolan-tema”. Målet är att eleverna ska komma in i hur vi är mot varandra, hur vi skapar trygghet och lust och hur vår vardag ser ut. Dessutom kommer vi att jobba med geografi runt kartan och matematik med kunskap om tal.   Första temat i år […]

Läs mer