Elevmedverkan

Elevråd

Varje mentorsgrupp väljer en representant till skolans elevråd. Elevrådet träffas tillsammans med skolledning varje vecka. Eleverna är delaktiga i beslut som gäller temaplanering, personalrekrytering och arbetsmiljö.

Mentorsgrupper

Eleverna är indelade i mentorsgrupper om 8-13 elever. Man tillhör samma mentorsgrupp under hela sin skoltid hos oss. Grupperna är åldersblandade och för varje grupp finns en mentor, som är ansvarig för sina elever. Grupperna har möte en gång per vecka. Den lilla gruppen, där alla med tiden lär känna varandra, ska medverka till att synpunkter och frågor vågar framföras. Åldersblandningen av eleverna ska underlätta för olika perspektiv på frågor, en förståelse över årskursgränser samt ett kamratskap. Genom åldersblandningen finns också en möjlighet att introducera nya elever samt förmedla kontinuitet, erfarenhet och inspiration. I mentorsgruppen sker informationsutbyte, samtal och diskussioner om utvecklingen av studier, veckans arbete och andra skolaktiviteter.

Annan elevmedverkan

Eleverna har också inflytande i övrigt skolarbete.

Under läsåret har eleverna möjlighet att under en dag vara kafévärd. Eleverna får lära sig att ta ansvar för vår skolas arbetsmiljö.