Ekonomisk policy

Ekonomisk policy

Verksamheten är avgiftsfri och finansieras med skolpengen. Ägarens och styrelsens ekonomiska policy är att bolaget inte delar ut vinst.