Ekonomisk policy

Ekonomisk policy

Verksamheten är avgiftsfri och finansieras med skolpengen. Ägarnas och styrelsens ekonomiska policy är att bolaget inte delar ut vinst.