Synpunkter

Positiv och negativ kritik är viktigt för oss och det ger skolan en möjlighet att till exempel ändra rutiner eller förbättra informationen. Det är också ett krav på skolan enligt 4 kapitlet 8 § skollagen som säger  ”Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen”.

Kontakta ansvarig lärare/personal först

Om du som elev eller vårdnadshavare anser att något inte motsvarar dina förväntningar kontaktar du först den person som ditt klagomål berör. Du kan också vända dig till din mentor. Ofta kan saker åtgärdas direkt. Om du upplever att du inte får den hjälp du behöver eller att problemet och missnöjet finns kvar så vill vi att du kontaktar rektor Susanne Johansson.

Om du trots ovanstående kontakt fortfarande är missnöjd kan du lämna ett skriftligt klagomål till skolans styrelse, styrelsen@olandsfriskola.net. Ditt skriftliga klagomål kommer att dokumenteras och utredas av skolledningen eller annan person som skolans styrelse anser lämplig. Inom sju dagar kommer du, under förutsättning att klagomålet inte lämnas anonymt, att få en bekräftelse på att klagomålet har tagits emot. Skriftligt svar lämnas när utredningen är klar, dock inom 14 dagar.