Sök till oss

Så ansöker du

För att få möjlighet att gå på Ölands Friskola måste ditt barn anmälas till oss. Det är anmälningsdag som avgör turordningen i kön. Det enda som kan bryta denna är syskonförtur, som gäller om barnet har syskon som går på skolan när hen ska börja. För att åberopa syskonförtur ska detta meddelas skolan senast den 31 augusti året innan barnet ska börja.

Så här gör du anmälan:

Via länken nedan når du ett formulär för anmälan. Fyll i det och klicka på skicka. Du får direkt en bekräftelse på anmälan gått fram och senare ett mejl med ett köplatsnummer.

Ansök här!

Om du har frågor är du välkommen att ringa vår rektor Susanne Johansson på telefon 076-130 20 50 eller skicka e-post till susanne@olandsfriskola.net

Personuppgifter, GDPR

Som skydd för elevernas och deras vårdnadshavares personuppgifter gäller EU:s dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation).
Ölands Friskola behandlar följande personuppgifter: Kontaktinfo, t ex vårdnadshavare, elevens namn och hemadress, studieinformation, t ex studieresultat och betyg samt skolhälsovård.
Uppgifterna kommer att lagras och behandlas fram till då utbildningen är avslutad. Därefter lämnas slutbetygen för arkivering i respektive hemkommun. Övriga uppgifter sparas eller raderas i enlighet med de arkiveringsregler som, enligt lag, gäller för skolan. Under studietiden kommer vissa personuppgifter att behöva behandlas av externa parter. I samtliga fall finns vederbörliga personuppgiftsbiträdesavtal. Elev som anmälts till skolans kö raderas om eleven tackar nej till erbjuden plats.