Personal			

Annika Bertilsson

VD

0485-304 30, 070-37 27 388

Anki Alm

SYV

0485-304 30, 070-565 04 30

Anna Eliasson

Skolsköterska

0485-304 30

Sven Asplind

Kurator

Maria Berg

Ty

0485-304 30

Lennart Carlsson

So

0485-304 30, 070-569 85 67

Susanne Erlandsson

Rektor, bibliotekarie

0485-304 30, 076-130 20 50

Olida Fonseca

Sp, hk

0485-304 30

Gunilla Holmberg

Cafe, kamratstödjare

0485-304 30

Mikael Holm

Ke, Bi

0485 -30430

Mikael Holmgren

Id, en

0485-304 30

Emma Hultenius

So, sv, id/ föräldraledighet

0485-304 30

Andreas Kittel

So

0485 -304 30

Marie Kroon- Glemne

Slöjd

0485-304 30

Lars Lindell

Ma

0485-304 30

Jenny Nilsson

Fy, bi

0485-304 30

Peter Nilsson

Bl

0485-304 30

Lotta Selander

Speciallärare

0485-304 30

Louise Sjöstrand

Speciallärare, ma, no

0485-304 30, 073-342 46 15

Margaretha Lööf-Johansson

Skolläkare

Anna Thörnqvist

En, sv

0485-304 30

Therese Wahlgren Sundén

Mu

0485-304 30

Martin Thorsell

Elevassistent

0485-304 30

Anna Victor Hiort

Sv

0485-304 30

Sabina Sakari

Sv

0485-304 30

Carl, Warelius

So,id

0485-304 30

Tina Stelleman

Ty

0485-304 30