Läxor 9:an

 

Vecka 4

Måndag:
Ma grupp 2 – 5-10 uppgifter grön kurs

Spanska: Läxa

Tisdag
Ma grupp 2 – 5-10 uppgifter grön kurs

Onsdag

Torsdag:
Ma grupp 2 – 5-10 uppgifter grön kurs

Fredag

Vecka 5

Måndag

Tisdag

Onsdag

Prov Islam, tredjedel 2

Torsdag Prov Massmedia, Tredjedel 1 & 3

Prov Islam, tredjedel 1 & 3

Fredag Prov Massmedia, Tredjedel 2