Läxor och inlämningar 8:an

 

Vecka 39

Måndag

Tisdag

Idrott- Läxa styrka

Onsdag

Prov tyska: das Haus

Svenska: de som har muntligt prov kvar sedan Block 1 (de första tre veckorna på terminen), sal 3 kl.07.30

Torsdag

Fredag

Prov samhällskunskap

Prov matte Geometri

Vecka 40

Måndag

Tisdag

Onsdag

Spanska:  Läxförhör kläder och verbet tener

Torsdag

Fredag

Vecka 41

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Vecka 42

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Fysikprov Optik

Vecka 43

Måndag

Tisdag

Onsdag

Spanska: grupp2 prov

Torsdag

Fredag

Kemiprov Organisk kemi (KOL)

Spanska: grupp 1 prov