Om skolan

En fristående grundskola i centrala Färjestaden.

Ölands Friskola är en allmän fristående grundskola för år 7-9. Skolan bedrivs i aktiebolagsform och startade hösten 2002. Vi har idag 150 elever. Ölands Friskola är politiskt och religiöst oberoende.

Det ska vara roligt att gå till skolan
Vi är den lilla skolan, som vill ge trivsel och trygghet till våra elever. Vi har en nära kontakt mellan elever och vuxna och glädjen i arbetet är mycket viktig hos oss. Allt detta ser vi som en grund för en positiv inställning till livslångt lärande och en god individutveckling med resultatet betyg i alla ämnen för samtliga elever.