Antagning

Nya elever

Eleverna som har fått ett antagningsbesked blir inbjudna till ett inskrivningssamtal tillsammans med  vårdnadshavare. Under samtalet informerar vi om skolans verksamhet och svarar på frågor.

Under hösten och våren läsåret innan eleverna börjar hos oss får kommande elever besöka skolan där de får träffa blivande skolkamrater och lärare.

Eleverna som börjar på skolan under pågående termin får också inskrivningssamtal inför skolstarten och dessutom två mentorer bland eleverna.

Starta i 7an-tema

Under de första veckorna i år 7 har vi en introduktionsperiod för att eleverna ska lära känna varandra, träffa samtliga lärare samt få en inblick i skolans arbetssätt. Under denna period är värderings- och gruppövningar flitigt förekommande. Det grundläggande målet är en väl fungerande grupp samt ett tryggt klimat som främjar inlärning.

Sök till oss