Läxor och inlämningar 9:an

Vecka 22

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

NP matematik

Tyska prov läsförståelse

Fredag

NP matematik

Vecka 23

Måndag

Spanska: Hör -läsförståelse

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Tyska prov skrivdel

Spanska prov: skrivdel

Fredag

Spanska: Fest