Läxor 8:an

Vecka 12

Tisdag till fredag
Hemkunskap: alla grupper har läxförhör på orden till filmen avtal. Beskriv ordet och ge ett exempel.

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Tyska: rätta sidan om modala hjälpverb i övningshäftet. Arbeta vidare om du behöver.

Vecka 13

Måndag
Tisdag
Ma-test: Bråk och procent

Onsdag
Torsdag
Fredag