Läxor och inlämningar 9:an

Vecka 5 -Bas

Måndag 

Tisdag

Onsdag

Torsdag

läxförhör böjning perfekt och böjning futurum

Fredag

Vecka 6 -Bas

Måndag 

Tisdag

Samhällskunskap: prov ekonomi

Onsdag

Samhällskunskap: prov ekonomi

Torsdag

Spanska: Grammatikprov

Fredag

 

Vecka 7 -Bas

Måndag 

Tisdag

Onsdag
Prov i matematik – samband

Religion: inlämning Islam

Torsdag

Fredag

Biologi Prov Nervsystemet (grupp1 och 2)