Välkomna den 20 augusti

Kl 9.00  år 8  och 9.

Kl 13.00  år 7.